Kde je Zakarpatská oblast?

Ukrajina je rozdělena na několik správních celků, z nichž Zakarpatská oblast je tím nejzápadnějším.
V globálním měřítku by neznalý člověk mohl očekávat lepší poměry nebo rozvinutější průmysl, opak je však pravdou – Zakarpatská oblast je jednou ze sociálně nejslabších částí Ukrajiny. O tom všem si však můžete přečíst na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Zakarpatská_oblast, kde se také autor článku zmiňuje o řece Tise, která pramení v Rachivu a na jihu tvoří relativně velkou část hranice s Rumunskem. Hlavním městem Zakarpatské oblasti je Užhorod. Dalšími stěžejními městy, které byste na mapě Zakarpatské oblasti neměli přehlédnout, jsou Khust [Chust], Mukachevo [Mukačevo], Svalyava [Sválava], Beregovo a již výše zmíněný Rakhiv [Rachiv]. O všech těchto místech se zde postupem času dočtete podrobněji, k dispozici budou i fotografie.
Ze severu je Zakarpatská Ukrajina ohraničena z valné části hornatou krajinou.